واحد فروش مشتریان پویا سامانه را طیف وسیعی از دانشگاه ها، بیمارستان ها و مؤسسات متوسط و بزرگ تشکیل میدهند. برای تهیه محصولات ما میتوانید با واحد فروش پویاسامانه تماس حاصل نمایید تا کارشناسان واحد فروش به صورت تخصصی اقدام به تشریح امکانات محصولات نمایند، و در صورت نیاز در اسرع وقت نسبت به تنظیم جلسه دموی نرم افزارها یا تنظیم جلسه ای برای پرزنت نرم افزار اقدام شود.
در پویا سامانه سرمایه اصلی مشتریان هستند.
همیشه آماده پاسخ گویی به شما مشتریان گرامی هستیم ...