ارتبـــاط با مــــا


دفتر مرکزي

ساري - بلوار پاسداران - مجتمع ايرانيان - طبقه پنجم
تلفن :  - 33341531-011 (10 خط)
نمابر:   33345433-011

مدير اجرايي :   0261-112-0911 (جناب آقای اکبری)
مدير تیم تولید :   1455-315-0911 (جناب آقای مهندس آقاجانزاده)
مدير تحقیق و توسعه:   5755-121-0911 (جناب آقای مهندس گراییلی)
مدير فني :   0899-251-0911  (خانم مهندس رضوی)
مدير فني تهران و کرج :   3860-153-0911  (جناب آقای مهندس یعقوب پور)
مدير فني اصفهان :   2655-585-0911  (جناب آقای مهندس شعبانی)
مدير بازار يابي و فروش :   3860-153-0911  (جناب آقای مهندس یعقوب پور)
کارشناس فروش :   0301-093-0912 (جناب آقای عابد گرائیلی)
ايميل: info@pooyasamaneh.net   pooyasamaneh@yahoo.com

موقعيت دفتر مرکزي :


دفتر تهران

تهران - ميدان رسالت - خيابان فرجام غربي-پ 853 - طبقه چهارم شرقي - واحد 7
تلفن :  77230094-021
تلفن :  77230095-021 
نمابر:   77494995-021
موقعيت دفتر تهران :