شرکت فني و مهندسي پويا سامانه ديوا در سال 1371 فعاليت خود را با نام پديده پويا آغاز کرد و در ادامه بوسيله گروهي از کارشناسان ارشد مهندسين صنايع و نرم افزار و سخت افزار تأسيس گرديد و از ابتدا با بهره گيري از نظرات مشاورين خبره در زمينه هاي مختلف پزشکي، اداري و مالي و سيستم هاي اداري و مالي و بهداشتي و درماني و نظرات تحليلگران سيستم کار خود را روي سيستم هاي جامع مديريتي انفورماتيک در دو بخشHIS و MIS که شامل همه قسمت هاي سازماني از جمله واحدهاي درماني، پاراکلينيک، مالي و اداري مالي مي باشد آغاز نموده است. اولين نسخه اين نرم افزارها در محيط DOS فعاليت نموده و هم اکنون در بسياري از سازمان ها، ادارات و بيمارستان ها نصب و راه اندازي گرديده است و در سال اول با ايجاد تغييرات چشمگير و موفقيت مديران در کنترل و نظارت مستقيم بر تمام سطوح مديريتي موجب شد تا تمامي بيمارستان ها و مراکز درماني در سطح استان مازندران متقاضي سيستم هاي جامع MIS و HIS گرديده و تاکنون در حدود 50 بيمارستان در سطح مازندران، تهران، کرج، کرمان، مشهد، اصفهان و بسياري از سازمان هاي مختلف اعم از خصوصي و غير خصوصي نصب، پياده سازي و در حال کار مي باشد.

محورهاي اصلي فعاليت شرکت عبارتند از :

1- ارائه راه حل هاي اتوماسيون سازماني جهت سازمان هاي بزرگ خصوصي و دولتي
2- ارائه محصولات اتوماسيون عمليات مالي اداري شرکت ها و سازمان هاي متوسط
3- ارائه سيستم هاي متناسب با عمليات کسب و کارهاي کوچک
4- ارائه خدمات در زمينه امنيت اطلاعات، طرح هاي فناوري اطلاعات و مدل سازي فرآيندهاي سازماني